2024. 04. 17.

Az új európai minimálbér irányelv és annak hatása Szlovákiára

Mi várható az Európai Unióban a minimálbérek terén? Hogyan érinti ez Szlovákiát, és milyen változásokat hozhat ez a gyakorlatban?

Minden EU-tagállamnak, így Szlovákiának is, 2024. november 15-ig kell alkalmazkodnia az új uniós minimálbér irányelvhez. Ez a lépés szoros figyelmet kap hazai vezetőink részéről, hiszen fontos változásokat jelent a minimálbérek meghatározásában.

Az irányelv története és elfogadása

Az irányelv kezdeményezése 2020 októberében történt, amikor a Bizottság javaslatot terjesztett be az Európai Parlament és a Tanács elé. Az ügy gyors előrehaladását mutatja, hogy az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága (EMPL) egyetértett a javaslattal anélkül, hogy plenáris vitára bocsátotta volna, ami egyértelmű jele volt a széles körű támogatottságnak. A háromoldalú egyeztetések után, 2022 őszén, a javaslatot jóváhagyták, ami jelentős mértékben csökkentette az új szabályozás terheit.

Az irányelv céljai

Az irányelv három fő célkitűzést fogalmaz meg:

  1. A törvényes minimálbérnek biztosítania kell a méltányos életkörülményeket.
  2. Ösztönzi a kollektív bér megállapítási tárgyalásokat.
  3. Javítja a munkavállalók védelmét azáltal, hogy a nemzeti jogszabályokban és kollektív szerződésekben meghatározott minimálbéreket betartatja.

Ugyanakkor az irányelv nem korlátozza a szociális partnerek autonómiáját, nem szól bele a tagállamok jogába a minimálbérek meghatározására, nem ír elő kötelező minimálbért, és nem avatkozik be a kollektív szerződések általános alkalmazhatóságába.

Hogyan állapítja meg az EU a minimálbért?

Az irányelv elsősorban az úgynevezett “megfelelőség” elvére összpontosít. A minimálbér-küszöbértékek meghatározásakor ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket a tagállamok gazdasági változók, például a megélhetési költségek, a termelékenység és az átlagbérek változásai alapján határoznak meg. A minimálbér-kulcsokat rendszeresen, legalább kétévente, frissíteni kell.

Milyen támogatást nyújt az irányelv?

A tagállamoknak az irányelv segítséget nyújt a megfelelő életszínvonal eléréséhez szükséges megélhetési költségek meghatározásában, egy “virtuális bevásárlókosár” segítségével, ami a napi szükségleteket tartalmazza. Ezen felül az irányelv referencia értékeket is meghatároz, mint például a bruttó medián bér 60%-a vagy a bruttó átlagbér 50%-a.

Szlovákia esetében a jelenlegi minimálbér már megfelel az átlagbér 57%-ának, ami a jövőbeni követelményeknek is eleget tesz. A szociális partnerek megállapodása alapján a jelenlegi minimálbér 750 euró, ami megfelel a törvényben előírt kritériumoknak.

Összefoglalva, az új uniós minimálbér-irányelv elsősorban tanácsadó jellegű, és célja, hogy elősegítse a munkavállalók tisztességes életszínvonalának biztosítását, anélkül, hogy közvetlenül beavatkozna a tagállamok minimálbér politikájába.