2023. 12. 12.

2023-as éves adóelszámolás (2024-ben)

A munkavállalók 2024 elején kérhetik majd munkáltatójuktól a 2023-as évi adóelszámolást. Milyen feltételeknek kell megfelelnie a munkavállalónak? Mikor és milyen nyomtatványon kell kérvényezni a munkáltatótól az éves adóelszámolást?

2024-ben minden olyan magánszemélynek, aki 2023-ban az adóalap adómentes részének több mint felét meghaladta, rendeznie kell évi adókötelezettséget. Az adóalap adómentes része 2023-ban 4 922,82 euró volt. Ez azt jelenti, hogy akinek 2023-ban 2 461,41 eurónál nagyobb jövedelme van, akkor adóbevallást kell benyújtani és adót fizetni.

Azoknak is be kell nyújtaniuk adóbevallást és rendezniük kell adóügyeiket, akik bár nem lépték túl a törvényes jövedelemhatárt, de 2023-ra vonatkozóan adóveszteséget könyveltek el, vagy az adóhatóság erre felszólította őket.

2023-as éves adóelszámolás 2024-ben – ki igényelheti?

A jövedelemadóról szóló törvény értelmében az az adóalany, akinek:

  • a 2023-as évi jövedelme kizárólag munkaviszonyból származott 
  • 2023-as évi jövedelem forrása szintén olyan jövedelem volt, amely után az adóból forrásadót vonnak le

Melyik munkáltatótól kérhetem a 2023-as évi adóelszámolást, ha több munkáltatóm, volt az adott évben?

A gyakorlatban előfordul, hogy egy munkavállalónak egy adóévben több munkáltatója is van. Ebben a helyzetben a munkavállalónak jogában áll bármelyik munkáltatótól kérni az éves adóelszámolást, aki adóalany, és aki 2023-ban adóköteles jövedelmet (munkabért) fizetett a munkavállalónak.

Hogyan és milyen határidőn belül kell kérni a munkáltatót a 2023-as évi adóelszámolásra? 

A munkavállalónak a 2023-as évre (2024-ben) vonatkozó éves adóelszámolást a munkáltatójától kell kérnie az előírt új nyomtatványon benyújtott kérelemmel. A kitöltött nyomtatványt legkésőbb az adott adóév végét követő év február 15-ig kell benyújtani a munkáltatónak, amelyre az éves elszámolás vonatkozik, azaz a 2023-as évre vonatkozóan a munkavállaló legkésőbb 2024. február 15-ig kérheti az éves adóelőleg elszámolást.

A munkavállalónak a kitöltött éves adóbevallási nyomtatványt a munkáltatónak kell átadnia:

  • papíron, vagy
  • elektronikus úton – például e-mailben.

A kézbesítés módja a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésétől függ.

A munkavállalónak az éves adómegállapítás iránti kérelemhez csatolnia kell minden olyan dokumentumot, amelyre a munkáltatónak szüksége van az éves adómegállapítás feldolgozásához. Amennyiben a munkavállaló ezt elmulasztja, annak ellenére, hogy a fent említett határidőn belül a kérelem kézbesítésével szabályszerűen kérte a munkáltatót az éves adómegállapítás elvégzésére, a munkáltató nem végzi el az éves adómegállapítást. 

Mikor fogja a munkáltató a 2023-as évre vonatkozó éves adóelszámolást elvégezni (2024-ben)?

A munkáltatóknak legkésőbb 2024. április 2-ig kell megtenniük a 2023-as évi adóbevallásukat (általában a munkáltatók éves adóbevallásának határideje a következő naptári év március 31-e, de 2024-ben ez hétvégére esik, így a határidő a következő munkanapra, azaz április 2-ára tolódik ki).

Az éves adóbevallás elkészítését követően a munkáltatónak két további kötelezettsége van azokkal szemben, akiknek az éves adóbevallását elkészítette:

  • igazolást az adófizetésről a munkavállalónak – 2024. április 15-ig,
  • a 2023. évi éves adóelszámolásról nyugtát adni a munkavállalónak – 2024. április 30-ig.

A munkáltatónak gondolnia kell arra is, hogy azoknak a munkavállalóknak, akik nem kérték a munkáltatótól a 2023-as éves adóelszámolás elvégzését, adóbevallási igazolást kell kiállítania és átadnia. A munkáltatónak e kötelezettségének teljesítésére 2024. március 11. a határidő (általában a teljesítési határidő március 10., de 2024-ben ez a nap vasárnapra esik, így a határidő a következő munkanapra, azaz március 11-re tolódik).