2023. 08. 18.

Családi vállalkozás, ki és hogyan alapíthat, valamint milyen kötelezettségei vannak a családi vállalkozásnak?

Eddig a szlovák jogszabályok nem határozták meg a családi vállalkozás fogalmát. Azonban ez 2023. július 1-jétől megváltozik, mivel a törvényhez hozzáadnak egy családi vállalkozás definíciót. 

Melyik törvény szabályozza a családi vállalkozásokat?

A családi vállalkozások jogi kereteit a szociális gazdaságról és szociális vállalkozásokról szóló 112/2018-as törvény módosítása építette be a szlovák jogrendszerbe. 

Tehát nincs különálló törvény a családi vállalkozásokról, de a családi vállalkozások definíciója és követelményei 2023. július 1-jétől a szociális gazdaság törvényének egy része tartalmazza majd. Ez a jogszabály a családi vállalkozások működésére és az állami szabályozására fókuszál ezen a területen.

Mi az a családi vállalkozás?

A családi vállalkozás egy olyan gazdálkodó szervezetet jelent (pl. céget), ahol legalább két családtag (például házastársak vagy testvérek) együtt működik és vállalkozik, és a családtagok kezében van a vállalkozás tulajdonjoga és irányítása. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valóban családi vállalkozás legyen, a családtagoknak többségi befolyással kell rendelkezniük a vállalkozás irányításában.

A módosítás értelmében a családi vállalkozás nem csak egy gazdasági társaság vagy szövetkezet lehet, hanem egyéni vállalkozó is. 

Milyen jogi formája lehet a családi vállalkozásnak?

A családi vállalkozásokra vonatkozó módosítás nem hoz létre új önálló jogi formát, csak meghatározza a családi vállalkozások jellemzőit. Ez azt jelenti, hogy a családi vállalkozások (legyenek azok meglévőek vagy újonnan létrehozottak) működhetnek az alábbi formákban:

  • gazdasági társaságok (Közkereseti Társaság Kkt., Betéti Társaság Bt., Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.) 
  • szövetkezet
  • európai társaság.

Lehet a családi vállalkozás alapítvány vagy nonprofit szervezet?

Nem, mivel a módosítás értelmében csak gazdálkodó szervezet lehet az. Vagyis csak olyan szervezet, amely elsődlegesen vállalkozás céljából jött létre.

Családi vállalkozás lehet továbbá családi farm is. Ezt a fogalmat szintén bevezette a 2023 júliusa óta hatályos módosítás.

Mi is az a családi farm?

A családi farmot olyan családi vállalkozásnak definiálják, amely mezőgazdasági tevékenységet végez, ideértve a halgazdálkodást, vagy mezőgazdasági nyersanyagok és termékek előállítását, feldolgozását ill. kereskedelmi célokra való használatát. 

Ki alapíthat családi vállalkozást?

A családi vállalkozást közeli családtagok alapíthatják. Az új törvény értelmében ők lehetnek:

  • házastársak,
  • közvetlen leszármazottak (például gyermekek),
  • testvérek, és
  • egymással közvetett módon legfeljebb negyedik fokig rokonok és azok házastársai (például nagybácsi és unokahúg, unokatestvérek).

A gyakorlatban gyakran előfordulnak házastársi, testvéri, valamint szülők és gyermekek vállalkozásai.

Hogyan alapítható családi vállalkozás?

Családi vállalkozás alapításakor elegendő a vállalkozás megalapítására, vagy bármely más vállalkozási forma megalapítására vonatkozó lépéseket követni. 

Ha a családi vállalkozás szeretné, hogy a cégnevében szerepeljen a “családi vállalkozás” kifejezés, vagy azt szeretné, hogy ezt a megjelölést hivatalosan bejegyezzék a kereskedelmi nyilvántartásba, akkor bizonyos jogi előírásoknak meg kell felelnie. Ehhez be kell jelentkeznie vagy regisztrálnia kell a Szlovák Közösségügyi és Családügyi Minisztériumban. Ezután a regisztrált családi vállalkozás bejelentést tehet a “családi vállalkozás” kifejezés hivatalosan való bejegyzésére a kereskedelmi nyilvántartásban. 

A regisztrált családi vállalkozásnak ez a kötelessége, tehát neki kell intézkednie ebben az ügyben.